CJENIK

VRSTA USLUGE

CIJENA SATA RADA

Popravak običnog šivaćeg stroja

130,00 kn

Popravak specijalnog šivaćeg stoja ili krojačkog noža

150,00 kn

Popravak šivaćeg stoja s elektonikom

175,00 kn

Komplet servis

240,00 kn

Izlazak na teren

85,00 kn

Pregled i dijagnoza

70,00 kn

Tiveks cjenik, popravak šivačeg stroja, popravak šivače mašine, preskače konac, preskače bod